content top

آداب زندگی مسلمان درس ۶۱ لزوم همسفر

آداب زندگی مسلمان درس ۶۱ لزوم همسفر

آداب زندگی مسلمان درس ۶۱ لزوم همسفر رسول خدا (ص) می فرماید : همسفرت را بیاب و بشناس ؛ آن گاه سفر کن . رسول خدا (ص) در وصیتش به علی (ع) فرمود : به تنهایی سفر نکن ، چرا که شیطان ، همراه تنهاست . رسول خدا (ص) می فرماید : بدترین مردم کسانی اند که به تنهایی سفر...

بیشتر

آداب زندگی مسلمان درس ۶۰ آداب سفر

آداب زندگی مسلمان درس ۶۰ آداب سفر

آداب زندگی مسلمان درس ۶۰ آداب سفر دعا و صدقه : رسول خدا (ص) هنگامی که به سفر می رفت ، چنین دعا می کرد : « اللَّهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ مِن وَعثَاءِ السَّفَرِ المُنقَلَبِ وَ سُوءِ المَنظَرِ فِی الأهلِ وَ المَالِ وَ الوَلَدِ ؛ خدایا ! از سختی سفر و...

بیشتر

آداب زندگی مسلمان درس ۵۹ اهمیت سفر

آداب زندگی مسلمان درس ۵۹ اهمیت سفر

آداب زندگی مسلمان درس ۵۹ اهمیت سفر امیر مؤمنان (ع) می فرماید : مسافرت کنید که در آن پنج فایده است : اندوه زدایی، در آمدزایی ، دانش افزایی ، ادب آموزی و همراهی با شرافتمند . رسول خدا (ص) می فرماید : سه دعا بی تردید مستجاب است : دعای مظلوم ، دعای مسافر و...

بیشتر

آداب زندگی مسلمان درس ۵۸ مسافرت

آداب زندگی مسلمان درس ۵۸ مسافرت

آداب زندگی مسلمان درس ۵۸ مسافرت مسافرت آدابی دارد که رعایت آن ها سفر را وش و خاطره انگیز می کند و احادیث این فصل با مطالب سه گانه آداب سفر و دید و بازدید مسافر تنظم شده اند . با دانلود مجموعه ۱۰۰ باب اسرار الوجود عضو ماه نامه تخصصی آموزش علوم غریبه...

بیشتر

آثار و برکات ذکر الهادی

آثار و برکات ذکر الهادی

آثار و برکات ذکر الهادی الهادی (۲۰) به معنی ” راه نماینده ” است و « شیخ برسی » (ره) می فرماید هر کس پس از بیدار و در حال گرسنگی این اسم را با « اَلخَبیر المُبین » بسیار گود بر سرائر غیب مطلع گردد و همنین است «النّور الهادی » و بعد از آن « اِهدِنی...

بیشتر

آداب زندگی مسلمان درس ۵۷ ویژگی های مسکن و مرکب

آداب زندگی مسلمان درس ۵۷ ویژگی های مسکن و مرکب

آداب زندگی مسلمان درس ۵۷ ویژگی های مسکن و مرکب محله و همسایگان خوب : امیر مؤمنان (ع) می فرماید : ارزش و شرافت خانه ، به حیاط وسیع و همنشینان نیکوکار و صالح است و برکت خانه ، به بودن آن در منطقه خوب و محوطه وسیع و همسایگان همراه و خوب است . استحکام بنا :...

بیشتر

آثار و برکات ذکر الودود

آثار و برکات ذکر الودود

آثار و برکات ذکر الودود الودود (۲۰) د ۴ و ۶ د ۴ و ۶ و ۶ د ۴ و ۶ د ۴ و ۶ د ۴ و ۶ د ۴ د ۴ و ۶ د ۴ و ۶ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود   یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود   به معنی دوست دارنده ی...

بیشتر

اثار و برکات ذکر القدّوس

اثار و برکات ذکر القدّوس

اثار و برکات ذکر القدّوس القدّوس (۱۷۰) به معنای پاک و منزه از عیوب و نقایص است و شایسته ترین تفسیر این اسم ( قدّوس ) آن است که به کسی که منزّه و پاک باشد از وصف این و آن . چه هر چه را مخلوق کمال داند نسبت به حق جل شانه نقص باشد . « شیخ بُرسی » (ره) فرموده...

بیشتر

آداب زندگی مسلمان درس ۵۶ مسکن و امکانات زندگی

آداب زندگی مسلمان درس ۵۶ مسکن و امکانات زندگی

آداب زندگی مسلمان درس ۵۶ مسکن و امکانات زندگی آب ، غذا ، لباس و مسکن از بدیهی ترین نیازهای انسان برای ادامه حیات اند . مسکن که از واژه « سکن » ریشه می گیرد ، به معنای جای آرامش و رهایی از اضطراب است و مسکن مجهّز به امکانات رفاهی ، عامل آرامش زندگی...

بیشتر

آثار و برکات ذکر الواسع

آثار و برکات ذکر الواسع

آثار و برکات ذکر الواسع الواسع (۱۳۷) به معنی کسی است که رحمت و علم او همه چیز را فرا گرفته است و مداومت بر این اسم موجب وسعت رزق و زیادت عمر می شود . همراه داشتن مربّع زیر نیز همین فایده را دارد و خواندن این اسم تا صد و سی و هفت مرتبه موجب غنای از خلق...

بیشتر
content top