content top

خواص و فوائد ذکر الرّب

خواص و فوائد ذکر الرّب

خواص و فوائد ذکر الرّب الرّب (۲۰۲ ) به معنی مالک و مدّبر و تربیت دهنده است و « شیخ بُرسی » (ره) فرموده است که هر کس این اسم را بسیار گوید خداوند اولاد او را حفظ می فرماید و در بعضی از روایات است که هر کس بگوید « یا ربّ یا ربّ » تا آن که نفسش قطع شود در...

بیشتر

خواص و فوائد ذکر الحفی

خواص و فوائد ذکر الحفی

خواص و فوائد ذکر الحفی ( ۹۸ ) به معنی دانا و محیط و مهربان و مداومت بر این اسم برای وقوف بر ضمایر نافع است و خواندن این اسم تا نود و هشت مرتبه برای حصول دوستی و محبت مفید است و مکسّر این اسم را همراه داشتن نیز برای حصول علم و معرفت فایده ی بسیار دارد...

بیشتر

خواص و فوائد ذکر الحمید

خواص و فوائد ذکر الحمید

الحمید ( ۶۲ ) به معنای محمود یعنی کسی است که متصف به صفات جمیله و مستحق بر ثنای جمیل و پسندیده است افعال او و سزاوار ست تعظیم و تبجیل در پیشگاه او . مداومت بر ذکر این اسم موجب برطرف شدن اخلاق ذمیمه و پیدا شدن اخلاق حمیده می شود و اگر کسی این اسم را بر...

بیشتر

خواص و فوائد ذکر الحفیظ

خواص و فوائد ذکر الحفیظ

خواص و فوائد ذکر الحفیظ(۹۹۸) به معنی حافظ است یعنی نگاه دارنده ی آنچه را که آفریده است از تلف و فساد و مهالک و بلاها تا آن زمان که اراده ی بقای آنها را دارد ، چه هر حادثی چنان که در حدوث محتاج است به “علّت مُحدِثه ” ، در بقا نیز محتاج است به ”...

بیشتر

اجابت سریع دعا و گشایش مشکلات

اجابت سریع دعا و گشایش مشکلات

اجابت سریع دعا و گشایش مشکلات برگرفته از نرم افزار  ۱۰۰ باب مشگل گشا من باب اجابت سریع دعا و گشایش مشکلات آورده اند که در اصول کافی شیخ کلینی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت رده که هرگاه بنده ای از برای طلب حاجتی دعا کند و بعد از دعا این...

بیشتر

دعای گشایش کار مجرب

دعای گشایش کار مجرب

دعای گشایش کار مجرب من باب گشایش کار و رزق از امیر المؤمنین علی (ع)منقول است که هر کس را رزق کم شود بنویسد این دعا را بر ورق آهویا وصله ای از لباس آنکس ویا کاغذ و با خوددارد یا میان لباس خود جای نهد وآنرا از خود جدا نسازد و خدای تعالی رزق را بر او فراخ...

بیشتر

بخت گشایی مجرب و کاربردی

بخت گشایی مجرب و کاربردی

بخت گشایی مجرب و کاربردی برگرفته از نرم افزار ۱۰۰ باب بخت گشایی هر گاه خواستید برای خود یا برای دیگران تعویذ یا دعای بخت کشایی بنویسی باید بعرض برسانم که این عمل را در اول ماه باشد و طالع طالب قمر در عقرب نباشد و در ایام نحس نباشد و در ساعت سهد...

بیشتر

بخت گشایی مجرب,بخت گشایی با قرآن

بخت گشایی مجرب,بخت گشایی با قرآن

بخت گشایی مجرب,بخت گشایی با قرآن   برگرفته از نرم افزار ۱۰۰ باب بخت گشایی هر گاه خواستی برای کسی تعویذ بخت گشایی بنویسی باید این عمل را در روز یکشنبه ساعت شمس و اول ماه انجام داد و بعد عزیمت زیر را بر روی یک ورقه سفید یا پوست اهو نوشته به زعفران و...

بیشتر

بخت گشایی زنان و مردان

بخت گشایی زنان و مردان

بخت گشایی زنان و مردان برگرفته ازنرم افزار ۱۰۰ باب بخت گشایی هر گاه خواستی برای زن یا دختری بخت گشایی بنویسی و هر چه سریع تر ازدواج کند و به زندگی مشترک مشغول شود باید این عمل را در اول ماه در روز یکشنبه در ساعت شمس انجام داد و بخور کرد به صندل سرخ و...

بیشتر

آیات محبت در قرآن بسیار مجرب

آیات محبت در قرآن بسیار مجرب

آیات محبت بسیار مجرب آیات محبت بسیار بسیار مجرب که به هر چیز خوانده و بدمند مؤثر افتد.و برای جواب گرفتن قعطی حتما بایدچند ادابی که در بخش قاعده در پایین نرم افزار امده را رعایت کنید تا صد در صد جواب بگیرید و بعد ایات را طبق قواعد و در زمان گفته شده...

بیشتر
صفحه 1 از 1312345678910111213
content top