اوقات شرعی به افق شهرها


تبلیغات

خانه » آموزش » جدول ساعت نامه,رعایت ساعات و افلاک

جدول ساعت نامه,رعایت ساعات و افلاک

جدول ساعت نامه,رعایت ساعات و افلاک

علوم غریبه

برگرفته از نرم افزار متاسافت

جدول ساعت نامه

شب و روز

ساعت

۱

ساعت

۲

ساعت

۳

ساعت

۴

ساعت

۵

ساعت

۶

ساعت

۷

ساعت

۸

ساعت

۹

ساعت

۱۰

ساعت

۱۱

ساعت

۱۲

شب شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

روز شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

شب یک شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

روز  یک شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

شب دو شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

روز   دو شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

شب سه شنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

روز سه شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

شب چهار شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

روز چهار شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شب پنج شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

روز  پنج شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

شب جمعه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

روز جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

 برای اینکه ساعت رو درست تنظیم کنید تا مشکلی نداشته باشید اولاً باید ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در شهر شما باشه در کل من برای راحتی شما و به دلیل اینکه بیشتر ساعات روز مورد نیاز است من ۱۲ ساعت روز رو در زیر براتون طبق این فرض که طلوع آفتاب ساعت “۶:۲۰ باشد پس یک ساعت قبلش که ساعت “۵:۲۰ است می شود ساعت اول من یه جدول دیکه طبق همین ساعت پیش فرض براتون در زیر آماده کردم شما در هر روز ببینید چه ساعتی خورشید در شهر شما طلوع میکنه هر ساعتی بود یک ساعت قبلش رو بگیرید ساعت اول مثل زیر و بقیه رو هم یک ساعت یک ساعت تنظیم کن در کل اگر بخواهیم درست حساب کنیم مدت زمان سپری شده بین دو ساعت از “۶۰ دقیقه کمتر و بیشتر هم می شود همیشه شما سعی کنید وسط های ساعت مورد نظرتون عمل خود را انجام دهید.   

ساعت پیش فرض طبق طلوع آفتاب در ساعت “۲۰ : ۶

“۵:۲۰

“۶:۲۰

“۷:۲۰

“۸:۲۰

“۹:۲۰

“۱۰:۲۰

“۱۱:۲۰

“۱۲:۲۰

“۱۳:۲۰

“۱۴:۲۰

“۱۵:۲۰

“۱۶:۲۰

شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

۱شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

۲شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

۳شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۴شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

۵شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

 رعایت ساعات و افلاک:

تاثیر افلاک و سیّارات در این علم وفن،غیر قابل انکار است.ناگفته پیداست که تاثیر این افلاک به امر یگانه قدرت هستی،خداوند باریتعالی است فلذا این افلاک به خودی خود بی تاثیربوده و فاقد انرژی می‌باشند.با این مقدمه کوتاه،بحث دقیق و اصولی افلاک را پی می‌گیریم:

 سیّارات هفتگانه هر کدام دارای تاثیراتی خاص بر دعای نوشته یا خوانده شده می‌باشند.به طور مثال تاثیر فلک زحل،تاثیری شرّ و بد بوده و در مقابل،تاثیر فلک مشتری تاثیری خیر و خوب می‌باشد.فلذا علمای فن قائل بر آنند که اگر شخصی قصد دارد با نوشتن یا خواندن دعایی،مشکلاتی را حل کند باید در ساعات خیر به این عمل بپردازد و گرنه جوابی نخواهد گرفت.بدین ترتیب اهمیت حفظ ساعات و رعایت آنها از وظایف اصلی شخص نویسنده و خواننده دعا می‌باشد.

در اینجا لازم است تا قبل از نگارش جدول ساعات، ابتدا افلاک سبعه (سیّارات هفتگانه) و تاثیرات آنها بیان شود:

جدول سیارات سبعه(۱)

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۱)زحل:

 این فلک به خاطر تاثیر بسیار نحسی که دارد به نحس اکبر و فلک الموت معروف است.اثرش در زمین به صورت سردی،سنگینی و یأس نمود پیدا می‌کند.این کوکب در اعمال شرّ مثل آوارگی،جدایی،مریضی،قتل و.. کاربرد دارد.لازم است گفته شود که هر فلکی از افلاک سبعه در طول سال،روز بخصوصی دارد که به شَرَف آن فلک معروف است.روز ۲۱فروردین ماه هر سال،روز شرف زحل بوده و روز ۲۱ مهر روز هبوط آن می‌باشد.دعاهای شری که دراین روز نوشته شود تاثیرشان به مراتب بیشتر از روزهای دیگر است.علاوه بر آن،بروج جدی (دی) و دلو (بهمن) خانه زحل و بروج سرطان (تیر) و اسد(مرداد) وِبال این فلک هستند.از روزهای هفته روز شنبه،و از شبها شب چهارشنبه به فلک زحل تعلق دارد.

۲)مشتری:

دومین فلک از افلاک سبعه بوده و به سعد اکبر معروف است.فلکی که تاثیری پر برکت داشته و در اعمال خیر مثل ایجاد الفت،محبت و کارگشایی و…کاربرد دارد.شرف مشتری روز ۱۵ دی ماه هر سال و هبوطش روز ۱۵ تیرماه می‌باشد.بروج قوس (آذر) و حوت (اسفند) خانه مشتری بوده و بروج جوزا (خرداد) و سنبله (شهریور) وِبال آن هستند.از روزهای هفته روز پنج شنبه و از شبها،شب دوشنبه به مشتری تعلق دارد.

۳) مریخ:

معروف به نحس اصغر.از این فلک برای ایجاد دشمنی،بستن کارها،ایجاد شک وسوء اعتقاد در افراد استفاده می‌شود.شرف این فلک در روز ۲۸ دی ماه بوده و هبوطش روز ۲۸ تیرماه است.بروج حمل (فروردین) وعقرب(آبان) خانۀ مریخ بوده و ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) وبال مریخ می‌باشند.روز سه شنبه و شب شنبه تعلق به مریخ دارند.

۴)شمس:

 چهارمین فلک ازافلاک سبعه می‌باشد.عباراتی همچون نیّر اعظم یا فلک السلطنه که در وصف این فلک به کار می‌روند نشان از تاثیر نیکوی آن دارد.از تاثیرات این فلک می‌توان به تسلط و تسخیر قلوب و همچنین به بالا بردن مقام و منزلت در میان مردم اشاره نمود.شرف شمس روز۱۹ فروردین ماه بوده و هبوطش روز۱۹ مهرماه می‌باشد.از بروج دوازده گانه فقط اسد(مرداد) خانه شمس می‌بوده و دلو(بهمن) وبال آن است.از روزها روز یک شنبه و از شبها شب پنج شنبه تعلق به شمس دارند.

۵)زهره:

 این فلک به فلک الشرف و سعد اصغر معروف است.از فلک زهره غالبا برای ایجاد سرور و شادی،میل نمودن به طرب و غنا استفاده می‌شود.شرف این فلک روز ۲۷ شهریور ماه و هبوطش روز۲۷ اسفند می‌باشد.بروج ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) خانه زهره و عقرب(آبان) و حمل(فروردین) وبال این فلک هستند.روز جمعه و شب سه شنبه به زهره تعلق دارند.

۶)عطارد:

 این فلک،ممزوجه است.یعنی هم در اعمال خیر و هم در اعمال شرّ کاربرد دارد.البته غالب اعمال ظریفه مثل احضار جن در ساعت عطارد انجام می‌شود.روز ۱۵ اسفندماه،روز شرف عطارد و هبوطش روز۱۵ شهریورماه است.جوزا(خرداد) و سنبله(شهریور) خانه عطارد بوده و حوت(اسفند) و قوس(آذر) وبال آن هستند.از روزها روز چهارشنبه و از شبها شب یک شنبه تعلق به عطارد دارند.

۷) قمر:

 این فلک نیز ممزوجه می‌باشد.انجام طلسمات خارق العاده در ساعت قمر زود نتیجه می‌دهد.شرف این فلک روز ۳ آبان ماه و هبوطش روز۳ اردیبهشت ماه می‌باشد.از بروج،فقط سرطان(تیر) خانه قمر بوده و وبالش جدی(دی) می‌باشد.روز دوشنبه و شب جمعه تعلق به قمردارد.

نکته: معروف است که می‌گویند:زحل،رئیس الافلاک است و مشتری،قاضی بوده،مریخ حدّالدّور،زهره مطرب،عطارد کاتب،شمس نیّراعظم و قمر جاسوس الافلاک می‌باشد.

وجه تسمیه افلاک:

     از آنجا که این افلاک علاوه بر حرکت سماوی خود،ذاتاً نیز متحرکند به همین جهت در زبان عرب به آنها سیارات سبعه می‌گویند.ناگفته پیداست که از حرکت آنها تاثیرات متفاوتی در عالم آشکار شده و در اکثر چیزها موثر واقع می‌شوند.هر کدام از این افلاک دارای جایگاه بخصوصی در آسمان بوده،علاوه بر آن مشخصه هایی نیز برای هر یک ذکر کرده اند که در جدول زیر مشاهده می‌شود:

جدول سیارات سبعه(۲)

افلاک

ترتّب افلاکی

رنگ

عاملِ روز

موکل

ترتّب اقلیم

اسامی فارسی

قمر

اول

سبز

دوشنبه

یعوائیل

هفتم

ماه

عطارد

دوم

فیروزی

چهارشنبه

اسمائیل

دوم

تیر

زهره

سوم

سفید

جمعه

میمون

سوم

ناهید

شمس

چهارم

طلایی

یک شنبه

کلکائیل

چهارم

خورشید

مریخ

پنجم

سرخ

سه شنبه

بخراوائیل

پنجم

بهرام

مشتری

ششم

زرد

پنج شنبه

مهمائیل

ششم

برجیس

زحل

هفتم

سیاه

شنبه

ازقائیل

اول

کیوان

 البته درشکل و رنگ سیّارگان و همچنین در موکّلان آنها،بین علمای این علم اختلاف نظر وجود دارد،و لکن آنچه که اکثر بزرگان بر آن قائلند جدول فوق می‌باشد.

بعد از بیان افلاک و تاثیر آنها در عالم طبیعت،لازم است تا ساعات این افلاک در طول شبانه روز نگاشته شود.جدول زیر که بنابر فرمایش اساتید گرامی،توسط حضرت ابوالمعاشر(رحمه الله علیه) تألیف شده که پس از مدتی به سبب کثرت نقل و تصرف بی جا، دچار اختلافاتی در ساعات شد،فلذا جناب حکیم ابوالعشری(رحمه الله علیه) این اشتباهات و اختلافات را برطرف نمود.جدول این است:

جدول ساعات سیارات(۳)

روزها

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

شبها

۵شنبه

جمعه

شنبه

۱شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشینبه

۱

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۲

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۳

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۴

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۵

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

۶

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

۷

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

۸

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۹

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۱۰

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۱۱

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۱۲

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

بنابر جدول فوق،روز و شب، هر کدام به ۱۲ ساعت تقسیم شده اند. منظور از ساعت اول در روز،از لحظۀ طلوع آفتاب تا یک ساعت و در شب از غروب آفتاب تا یک ساعت می‌باشد.ساعت دوم در روز و شب،دقیقا بعد از گذشت یک ساعت بعد از طلوع آفتاب در روز،و در شب،یک ساعت بعد از غروب آفتاب می‌باشد،باقی ساعات هم بدین منوال حساب می‌شود.

البته ناگفته نماند در اوقاتی که روز طولانی تر از شب و بالعکس می‌باشد باید ساعت روز و شب بر ۱۲ تقسیم شود.به طور مثال فرض کنید ساعات روز در تیرماه ۱۶ ساعت می‌باشد،با این حساب ساعات شب باید ۸ ساعت باشد که جمعا ۲۴ ساعت میزان شود.حال ساعات روز را باید بر۱۲ تقسیم نمود تا مدت زمان هر کدام از افلاک مشخص شود،به این معنا که باید از ساعات روز،۱۲ عدد کم کنیم :۴=۱۲÷۱۶بعد از تقسیم ساعات روز بر۴،۱۲ساعت باقی می‌ماند.حال باید این ۴ ساعت(یعنی ۴ تا ۶۰ دقیقه) نیز بر ۱۲ تقسیم شود:

۲۰=۱۲÷۲۴۰=۶۰×۴

اکنون متوجه شدیم که سهم هرفلکی ۱ساعت و۲۰ دقیقه می‌باشد.

ساعات شب نیز به همین صورت بر ۱۲ تقسیم می‌شود؛ ۸ ساعت یعنی ۸ تا ۶۰ دقیقه، پس:                                  ۴۸۰=۶۰×۸

حال ۴۸۰ دقیقه بر ۱۲ تقسیم می‌شود:

۴۰=۱۲÷۴۸۰

اکنون مشخص شد که سهم هرفلکی درشب ۴۰ دقیقه می‌باشد.

برای خشنودی قلب نازنین آقا امام زمان صلوات

دایره المعارف فال و علوم متافیزیک

مجموعه کتابهای علوم غریبه

آموزش عملی خودهیپنوتیزم و یوگادیدگاه های این نوشته

 1. علی می‌گه:

  سلام میخواستم بدونم فاصله زمانی هر کواکب به کدوم روش بدست میاد؟ روش جدول اولی یا دومی؟

 2. علی می‌گه:

  سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم جدول اولی درسته یا دومی اخه تو یه جا نوشته بود آفتاب ساعت۶:۳۰طلوع میکنه یکساعت قبلش ساعت اوله و همین جور به ترتیب و یه جا هم نوشته بود ساعات بین طلوع و غروب آفتاب جمع و بر دوازده تقسیم میکنیم اخر کدومش درسته؟

 3. سمیه می‌گه:

  یه سوال دیگه ببخشید در یه کتابی نوشته یه دعایی رو زمانی کهقمر ناظر به عطارد به تثلیث هست باید نوشت چطور مشه درجه بین ماه و عطارد و پیدا کرد

 4. سمیه می‌گه:

  سلام خسته نباشید این که نوشتین شرف زحل شهریوره یعنی اگر دعایی گفته شرف زحل بنویسید و تا شرف قمر صبر کنید بعد بپیچید یعنی چجوری محاسبه میشه ممنون جواب بدین

 5. انا اعطیناک الکوثر می‌گه:

  سلام اگر خودم توی ساعات سعد برای خودم دعا بنویسم اشکالی داره?

 6. فریده می‌گه:

  سلام شما تو سایتتون ساعت اول رو یکساعت قبل طلوع آفتاب محاسبه کردین ولی خوده ادمین میگن از طلوع افتاب ساعت اول محاسبه میشه چرا تناقض داره میشه توضیح بدین؟

 7. بهنام می‌گه:

  سلام
  شما درباره حساس ترین بخش یعنی جدول ساعت دو نوع جدول و با دو نوع محاسبه مطرح.کردین و مشخص نکردین کدام ملاک عمل است ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع است ؟؟یا بنا بر جدول آخری از زمان طلوع خورشید است ؟؟؟
  بعد اگر قرار بر یک ساعت.قبل از طلوع باشد این یک ساعت براساس تقسیم بندی ساعت در همان.روز است یا دقیقا شصت دقیقه است
  لطفا دقیق تر توضیح بدین یا اگه.شماره تلفنی دارید بفرمائید همین مورد رو تلفنی بپرسم

 8. جواد هوشنگی یزدی می‌گه:

  برنامه شما عالی میباشد

 9. بهنام می‌گه:

  سلام
  چرا اوقات.شرعی مشهد همه موارد یک.ساعت اختلاف دارد؟

 10. سحر می‌گه:

  سلام تو کتاب میرداماد نوشته ساعت اول هر روز ،ساعت یک بعد از ظهره ولی شما میگید ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتابه ،در واقع تو همه جا به جز این کتاب همینو نوشته و این کتاب هم منبع موثقیه .بالاخره ساعت اول هر روز یک ساعت قبل از طلوع آفتابه یا ساعت یک بعد از ظهر ؟؟؟،من می خوام دعای محبت بنویسم روز پنج شنبه ساعت مشتری ،بالاخره کدومش درسته ،یک بعد از ظهر یا یک ساعت قبل از طلوع؟

  • admin site می‌گه:

   دوست خوبم اگه پیش ما اومدی بهت میگم ساعت اول دقیقا از طلوهع افتابه
   برای دقیق ساعات به سایت ۴soq.ir برو و در قسمت شهر نام شهرتو انتخاب و دکمه محاسبه رو بزن و ساعات همون روز رو ببین

 11. فروزان می‌گه:

  سلام .خسته نباشید من یکی که خودم خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم حالا نمیدونم این آقا چرا اینجوری گفته اصلا دور از ادب که اینجور جواب خوبی کسی و دادن ادم اینجوری شخصیت خودشو نشون میده.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

لطفا جهت امنیت , جواب سوال زیر را در کادر وارد کنید *

اطلاعیه های جدید این هفته سایت

خدمات سایت این اپلای

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب اين اپلاي تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .