دعای حرز امیرالمومنین,دعای حرز حضرت علی

دعای حرز امیرالمومنین حضرت علی

این کلمات را بنویسید و با خود دارد.(البته دعای حرز حضرت علی زیاد است که در اینجا فقط یکی از حرزهای حضرت علی را قرار دادم.و به صورت کامل

قاعده:

در بازوی راست خود ببندید

سعی کنید با آب زعفران روی کاغذ بنویسید

در ساعات سعد این دعا را بنویسید

در خیلی از کتابهادر پایان این دعا طلسم را حذف کرده اند.یعنی حرز حضرت علی را کامل در کتابها قرار ندادند. که شما میتوانید حرز کامل را با طلسم آن در زیر دریافت کنین.

بعد نوشتن دعا حتما طلسمی که نوشتم را به دنبال دعا بنویسید.

دارنده این دعا از همه بلاها محفوظ می ماند

 

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

 دعای حرز حضرت علی

دعای حرز امیر المومنین

 

 

 

 

 

 

.

.

 

نظر دهید

وب سایت: