خواص اسماء الحسنى

خواص اسماء الحسنى

برگرفته از نرم افزار صد باب اسرار الوجود


(1) مى خواهيد حاجتتان روا شود.
گويند هر كه سجده بيست و يك مرتبه
(يا ذالجلال و الاكرام )

بگويد و حاجت بخواهد، روا مى شود. ان شاء اللّه .
(2) جهت توانگر شدن
گويند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد يا به فضاى گشاده زير آسمان رود و دست و رو به طرف آسمان كند و صد مرتبه بگويد (يا وهاب ) البته توانگرى يابد.
(3) جهت هر مرض سختى
در جواهر القرآن از امام رضا عليه السلام منقول است هر كه را مرضى سختى باشد هر روز هزار و يك مرتبه بگويد (يا واجد) از آن مرض خلاص گردد.
(4) به جهت دفع دشمن
گويند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه يا يك هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگويد (حسبى اللّه ) البته دفع مى شود.
(5) به جهت نجات از سختيها
به جهت خلاصى از شدائد خواندن (يا رئوف يا رحيم ) از جمله مجربات است .
(6) به جهت آشتى دادن بين زن و شوهر
به جهت ناسازگارى بين زن و شوهر هزار و يك مرتبه اسم مبارك (يا ودود) را بخواند اختلاف رفع خواهد شد. ان شاء اللّه .
(7) به جهت زياد شدن محصول
در خاصيت اسم (حليم ) گفته اند كه در وقت آب دادن درخت و كشت ، اين اسم را بر كاغذى نويسند و با آب بشويند. آن آب بر هر زمينى كه رسد محصول آن زياد شود و از آفت سالم ماند. ان شاء اللّه .
(8) جهت فراخى روزى
هر كس در هر گوشه از خانه خود صد بار (يا رزاق ) گويد روزى اهل آن خانه وسعت يابد.
(9) قبل از هر دعا بگويد
از ابى درداء از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله براى خدا هشت اسم است كه در ساق عرش و قلب خورشيد و در بهشت و درخت طوبى نوشته شده ، هر كس ‍ قبل از دعا بگويد مستجاب شود.

يا دائم ، يا حى ، يا وتر، يا فرد، يا احد، يا قوى ، يا قديم يا قادر.

(10) جهت صفاى قلب
بعد از نماز صبح به جهت صفاى قلبش كلمه (يا نور) را به عددش كه 267 مى باشد بگويد.
(11) جهت هر مشكلى كه داريد
گويند از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است هرگاه مشكلى مرا پيش آمد اين كلمات بر سه پاره كاغذ مى نوشتم و در آب روان مى انداختم . آن مشكل حل مى شد و كلمات اين است .
(هو الحافظ و الكافى وحده )

(12) اگر مى خواهيد از دشمن به شما صدمه نرسد
در مقابل خصم ، بيست و يك مرتبه بخوانند. (الجبار) از خصم به انسان صدمه اى نمى رسد.
(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه
گويند اگر كسى اسم (الرقيب ) را بر در سرائى نويسد اهل آن سرا از معاصى محفوظ مانند. ان شاء اللّه .
(14) جهت زيادى نعمت
بعد از نماز صبح به جهت زيادى نعمت ، بايد به عدد حروف ابجد آن جمله را بگويد، يعنى كلمه (يا منعم ) را 211 مرتبه بگويد.
(15) هر كسى بخواهد مظلومى را از ظالمى برهاند
از حضرت رضا عليه السلام منقول است : هر كه خواهد مظلومى را از دست ظالمى رهاند در برابر او بايستند و ده مرتبه بگويد (يا روف ) آن ظالم شفاعت او را قبول كند.
(16) جهت بر آمدن هر حاجتى
هر كه تا سه شب ، يك در ميان يعنى از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبى هزار و چهارصد و بيست و چهار مرتبه بگويد (يا باسط) حاجتش روا مى شود، خصوصا به جهت معيشت و گويند بسيار مجرب است .
(17) قدرت ذكر يا اللّه
از اميرالمومنين على عليه السلام است كه فرمود: كسى كه بخواهد صد آيه از قرآن را از هر جاى آن ، و بعد از آن هفت مرتبه بگويد (يا اللّه ) پس اگر نفرين كند بر سنگى ، هر آينه آن سنگ را از جاى خود جدا مى نمايد.
(18) جهت پيدا كردن نيرو
هر كه اين دو اسم الهى را بنويسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نمايد قوت و نيروى او زياده شود و اگر بنويسد و بر ران خود ببندد، از پياده رفتن وانماند.

يا قوى و يا قائم

(19) اگر مى خواهيد نفس مطيع شما گردد
امام على بن موسى الرضا عليه السلام فرموده است : هر كس را نفس اماره باشد بايد كه وقت خواب دست بر سينه نهد و صد مرتبه بگويد (يا مميت ) تا خوابش ‍ ببرد، حق تعالى نفس او را مطيع او گرداند.
(20) براى حج رفتن
حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كس هزار مرتبه در يك مجلس (ماشاء اللّه ) بگويد در همان سال به او حج روزى گردد، اگر در همان سال نشد تاخير كند خدا در اجل او تا روزى كند حج را بر او.

1 نظر به “ خواص اسماء الحسنى ” 

  1. شماره تلفن را محبت کنید از مشهد

نظر دهید

وب سایت: