جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللّه عليه
دو ركعت نماز مى خواند و بعد از سلام نماز سه تكبير گفته و بعد تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليه را گفته (34 مرتبه اللّه اكبر؛ 33 مرتبه الحمدللّه و 33 مرتبه سبحان اللّه ) مى باشد و بعد به سجده برود و پيشانى بر مهر نهاده صد مرتبه بگويد:

(يا مولاتى يا فاطمه اغيثينى )

بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه همين جمله را بگويد، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه اين جمله را متذكر گردد؛ بعد مجددا پيشانى را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگويد و از خدا حاجت بخواهد.

نظر دهید

وب سایت: